Giám Khảo .com

Nơi tuyển chọn những vị giám khảo uy tín để bình bầu các DanhHiệu.com

Một dự án được ươm mầm tại QuocKhi.com

Giới thiệu

GiamKhao.com là nơi tập hợp những người có DanhHieu.com uy tín nhất để bình bầu DanhHieu.com cho những người có tentuoi.com

Nếu bạn đã có một DanhHieu.com thì có thể ứng cử trở thành một giám khảo tại DangKy.GiamKhao.com

GiamKhao.com sẽ cho lời phê bằng cách nào?

Để giúp các vị giám khảo tránh sự mua chuộc hoặc đe dọa từ thí sinh thì LoiPhe.com sẽ tạo một website độc lập để các giám khảo đăng lời phê của mình gửi vào các biểu mẫu bình bầu. Website độc lập này sẽ có tối đa hai tên miền sử dụng đồng thời. 

Ví dụ: nếu bạn có tentuoi.com YourName.tentuoi.com trở thành một GiamKhao.com thì sẽ được quản trị một website độc lập tồn tại vĩnh viễn với tối đa hai tên miền dùng đồng thời là YourName.loiphe.com1234.loiphe.com trong đó YourName trùng YourName.tentuoi.com còn 1234 là một số ngẫu nhiên bí mật mà chỉ bạn và bộ phận IT của LoiPhe.com biết. Khi đăng ký bạn có thể tùy chọn sử dụng một trong hai hoặc cả hai tên miền này. 

 Tức là, tùy theo hoàn cảnh mà bạn có thể dùng một trong hai tên miền trên để ẩn danh hoặc lộ diện. Nếu bạn gửi lời phê bằng tên miền YourName.loiphe.com tức là mọi người sẽ biết đó là lời phê của một GiamKhao.com có YourName.tentuoi.com. Còn nếu bạn gửi lời phê bằng tên miền 1234.loiphe.com thì sẽ không ai biết lời phê đó là của GiamKhao.com nào.